Recuperare drepturi salariale

Există o singură regulă pentru industrialist: construieşte cele mai bune produse, la cele mai mici costuri şi plăteşte cele mai mari salarii pe care le poţi plăti”

Henry Ford.

Angajatorul a uitat sa iti plateasca salariul?

Consideri ca esti indreptatit la plata unor  drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri?

Te intrebi in ce conditii pot fi efectuate retinerile din salariu cu titlu de daune cauzate angajatorului?

Potrivit dispozitiilor art.159 al. 2 Codul  Muncii „Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani”  iar conform prevederilor art. 161 Codul Muncii, „salariile se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale angajatorilor”.

Codul muncii, art. 166 al. 1 stipuleaza ca „Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, dupa caz.”

Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit, in acord cu dispozitiile art. 168 Codul muncii.

Nici o retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege iar retinerile din salariu cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, conform art. 169 Codul muncii.

Acceptarea fara rezerve a unei parti din drepturile salariale sau semnarea actelor de plata in astfel de situatii nu poate avea semnificatia unei renuntari din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin in integralitatea lor, potrivit dispozitiilor legale sau contractuale.

Dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale precum si cu privire la daunele rezultate din neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor privind plata salariilor se prescrie in termen de 3 ani de la data la care respectivele sume erau datorate. Acest termen de prescriptie este intrerupt in cazul in care intervine o recunoastere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivand din plata salariului.

In situatia in care doriti sanctionarea angajatorului pentru neplata la timp a salariilor datorate, aveti posibilitatea de a informa Inspectoratul Teritorial de Munca despre aceasta situatie, insa cu prilejul unui control efectuat la angajator inspectorii de munca se limiteaza la constatarea situatiei de fapt, dispunerea de masuri si aplicarea de sanctiuni contraventionale, nefiind permis ca acestia sa promoveze actiuni in instanta in vederea recuperarii drepturilor salariale.

In consecinta, daca obiectivul dumneavoastra este obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale datorate precum si a daunelor rezultate din neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor privind plata salariilor, aveti posibilitatea de a formula o notificare catre angajator prin care sa ii amintiti ca salariul nu a fost platit, urmand ca ulterior sa va adresati instantei de judecata in acest sens.

Potrivit dispozitiilor art. 268 al. 1, lit.c  Codul Muncii, cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, in situatia in care obiectul conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat.

 Pentru a avea sanse reale de recuperare in instanta a sumelor solicitate, este recomandabil  sa apelati la serviciile unui avocat, in vederea formularii cererilor privind  plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri si pentru a va asigura asistenta/reprezentarea in instanta in acest scop.

Suntem mereu pregătiți.

Ai nevoie de ajutor?
Consultarea unui avocat
este primul pas in gasirea solutiilor!

Detalii de contact

Urmărește-ne pe Social-Media

© 2023 Website realizat cu pasiune de echipa Practical Vision