office@simonastolerciuc.ro
(+4) 0745 573 442

DREPT ADMINISTRATIV SI FISCAL

DREPT ADMINISTRATIV SI FISCAL

  • consultanta fiscala generala, reprezentand redactare de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept material ce reglementeaza impozitarea societatilor comerciale
  • asistenta juridica si reprezentare in fata autoritatilor administrative precum si a organelor jurisdictionale din cadrul acestora
  • asistenta fiscala specializata in timpul controalelor efectuate de autoritati fiscale, precum si reprezentarea in relatia cu autoritatile fiscale
  • conceperea si redactarea cererilor, plangerilor, contestatiilor adresate organelor jurisdictionale in cadrul procedurii administrative prealabile
  • conceperea si redactarea actiunilor si cererilor adresate instantelor judecatoresti in materia contenciosului administrativ si fiscal
  • asistenta si reprezentare in indeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control si a deciziilor de impunere si a oricaror acte emise de autoritatile publice din domeniul fiscal
  • asistenta si reprezentare in actiuni avand ca obiect anularea actelor administrative intocmite cu incalcarea dispozitiilor legale