Dreptul tău la apărare 

Fie ca esti  absolut  nevinovat, mai putin vinovat sau …pe deplin vinovat, ai dreptul sa te aperi! Nu este o ingaduinta, un favor, o posibilitate, este  un  drept.

Poate ca esti victima unor abuzuri sau nedreptati si vrei sa te aperi.

 Orice  s-a intamplat, tu ai acest drept. Dreptul la  aparare.

  1. Ceea ce  stim este ca:

Legea iti recunoaste dreptul la aparare !

  Constitutia Romaniei ,in cuprinsul art. 24   prevede : 

(1) Dreptul la aparare este garantat 

 (2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit  din  oficiu”’

  Codul de procedura penala , in cuprinsul art. 10 prevede  : 

(1) Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înşişi sau de a fi asistaţi de avocat.

(2) Părţile, subiecţii procesuali principali şi avocatul au dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării.

(3) Suspectul are dreptul de a fi informat de îndată şi înainte de a fi ascultat despre fapta pentru care se efectuează urmărirea penală şi încadrarea juridică a acesteia. Inculpatul are dreptul de a fi informat de îndată despre fapta pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva lui şi încadrarea juridică a acesteia.

(4) Înainte de a fi ascultaţi, suspectului şi inculpatului trebuie să li se pună în vedere că au dreptul de a nu face nicio declaraţie.

(5) Organele judiciare au obligaţia de a asigura exercitarea deplină şi efectivă a dreptului la apărare de către părţi şi subiecţii procesuali principali în tot cursul procesului penal.

(6) Dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună-credinţă, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege.

Codul de procedura civila, in cuprinsul art. 13 prevede: 

(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) Părţile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condiţiile legii. În recurs, cererile şi concluziile părţilor nu pot fi formulate şi susţinute decât prin avocat sau, după caz, consilier juridic, cu excepţia situaţiei în care partea sau mandatarul acesteia, soţ ori rudă până la gradul al doilea inclusiv, este licenţiată în drept.

(3) Părţilor li se asigură posibilitatea de a participa la toate fazele de desfăşurare a procesului. Ele pot să ia cunoştinţă de cuprinsul dosarului, să propună probe, să îşi facă apărări, să îşi prezinte susţinerile în scris şi oral şi să exercite căile legale de atac, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

(4) Instanţa poate dispune înfăţişarea în persoană a părţilor, chiar atunci când acestea sunt reprezentate

Dreptul la aparare este recunoscut, de asemenea in  Conventia Europeana a Drepturilor Omului (art. 6), in  Declaratia Universala a Drepturilor  Omului (art. 11 pct. 1), in  Carta  Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (art. 47, parag 2 si parag 3).

  1. Ceea ce ne intrebam este:

Vei  alege sa te aperi?

In „Arta razboiului” , Sun Tzu spunea: „Invincibilitatea  noastră depinde de noi, vulnerabilitatea  inamicului, de  el.”

Putem incerca mereu sa devenim ..invincibili. Am  putea  chiar sa reusim.

Potrivit dispozitiilor art.1, al. 2  in Statutul   Profesiei de Avocat :” Scopul exercitarii profesiei de avocat il constituie apararea drepturilor, libertatilor, intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice. In exercitarea profesiei avocatul este dator sa actioneze pentru asigurarea liberului acces la justitie si a dreptului la un proces  echitabil”.

Suntem mereu pregătiți.

Ai nevoie de ajutor?
Consultarea unui avocat
este primul pas in gasirea solutiilor!

Detalii de contact

Urmărește-ne pe Social-Media

© 2023 Website realizat cu pasiune de echipa Practical Vision