office@simonastolerciuc.ro
(+4) 0745 573 442

Simona Stolerciuc - Blog

Avocat recuperare creante

 Unui datornic

Pentr-o datorie veche

Esti fudul de o ureche

Pentr-o datorie noua

Esti fudul de amandoua !”-Ion Luca Caragiale

 

1. Exista debitori care nu isi achita datoriile catre tine sau catre firma ta?

2.Clauzele unui contract nu au fost respectate?

3.Facturi fiscale scadente nu au fost achitate?

4.File CEC sau bilete la ordin au fost refuzate la plata?

5.Incercarile tale repetate de a recupera creante au esuat?

6.Esti hotarat sa obtii recuperarea cu celeritate a creantelor?

 

Poate ca ar fi timpul sa apelezi la serviciile unui avocat!

 

La cerere,  Cabinetul de avocat” Stolerciuc Simona”, sprijina in mod eficient recuperarea de creante, debite, datorii, intr-un termen cat mai scurt, pe cale amiabila, prin notificari scrise, discutii telefonice sau discutii la sediul debitorului sau in instanta de judecata, prin formularea de actiuni specifice.

 

Noul Cod de Procedura Civila reglementeaza o procedura speciala si rapida de recuperare a creantelor, in scopul accelerarii obtinerii unui titlu executoriu impotriva unui debitor si satisfacerii cu celeritate a creantelor prin intermediul executarii directe sau silite, procedura ordonantei de plata.

Actele normative care se aplicau în această materie, respectiv OG nr. 5/2001 privind somația de plată și OUG nr. 119/2007 privind ordonanța de plată au fost abrogate din data de 15 februarie 2013, data intrării în vigoare a NCPC.

Procedura ordonanței de plată este aplicabilă în privința creanțelor certe, lichide și exigibile, constând din obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, constatate printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

Sunt exceptate de la procedura ordonanței de plată creanțele înscrise la masa credală în cadrul unei proceduri de insolvență.

Un prim pas in procedura ordonantei de plata il constituie indeplinirea obligatorie a procedurii prealabile de somare a debitorului, adica anterior introducerii cererii de chemare in judecata, creditorul ii va comunica debitorului prin intermediul executorului judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarat si confirmare de primire o somatieprin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Daca debitorul nu plateste in termenul aratat, creditorul poate introduce cererea privind ordonanta de plata la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta.

In cazul in care instanta, ca urmare a verificarii cererii pe baza inscrisurilor depuse, precum si a declaratiilor partilor, constata ca pretentiile creditorului sunt intemeiate, va emite o ordonanta de plata, in care se precizeaza suma si termenul de plata, care nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 zile de la data comunicarii ordonantei.

In cazul in care debitorul nu contesta creanta prin intampinare, ordonanta de plata va fi emisa in termen de cel mult 45 zile de la introducerea cererii. Nu intra in calculul acestui termen perioada necesara pentru comunicarea actelor de procedura si intarzierea cauzata de creditor, inclusiv ca urmare a modificarii sau completarii cererii.

Ordonanta de plata este executorie, chiar daca este atacata cu cerere in anulare si are autoritate de lucru judecat provizorie pana la solutionarea cererii in anulare.

Pentru situatiile in care valoarea cererii, fara a se lua in considerare dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri accesorii, nu depaseste suma de 10 000 lei la data sesizarii instantei, Codul de procedura civila reglementeaza o alta procedura speciala, procedura cu privire la cererile de valoare redusa.

Leave a Reply